Hoe versterken we welzijn, welvaart en regie voor middengroepen, in stad en regio, nu en later?