Hoe versterken we welzijn en welvaart en verhogen we regie voor middengroepen, in stad en regio, nu en later?