• 1
  verzeker zzp
 • 2
  FIKA
 • 3
  De Niet Woningcorporatie
 • 4
  MomentCheck
 • 5
  De Nieuwe Polder
 • 6
  mbo talent track
 • 7
  Zie je mij?
 • 8
  ZelfstandigBerekend

verzeker zzp

verzeker zzp

Aanleiding

In de coronacrisis is extra duidelijk geworden dat zzp’ers bescherming nodig hebben. De mythe dat zzp’ers als normale bedrijven opereren werd definitief ontkracht en de rijksoverheid voelde zich gedwongen om ook zzp’ers inkomensondersteuning te geven (Wolters, 2020). Dit gebeurde door het instellen van de TOZO (Rijksoverheid, 2020).

Ongeveer 425.000 middengroepers zijn werkzaam als zzp’er (CBS, 2020). Zij ervaren meer onzekerheid dan werknemers met ‘normale’ arbeidscontracten. Dit komt onder andere omdat ze geen toegang hebben tot de WW. Als ze geen opdrachten kunnen vinden, dan is er niet direct een vangnet beschikbaar. Nu zijn zzp’ers gedwongen om dan hun vermogen op te maken, voordat zij steun kunnen aanvragen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je je spaargeld en pensioen moet opmaken en je huis moet verkopen. Daarnaast is het huidige systeem van private verzekeringen, broodfondsen en individuele buffers optioneel en slecht toegankelijk. Daarom stellen wij voor om ook zzp’ers te verzekeren tegen werkloosheid.

verzeker zzp

Oplossing

Verzeker zzp is een beleidsvisie met als doel om de sociale zekerheid voor
elke zzp’er toegankelijk te maken. Ons voorstel is om een regeling te creëren die zzp’ers permanent beschermt tegen het wegvallen van inkomen. We zien dat veel partijen hiervan de noodzaak onderschrijven, maar dat het vinden van een oplossing nog niet mogelijk is gebleken. Met ons beleidsvoorstel willen wij de discussie nieuw leven inblazen, belanghebbende partijen om de tafel krijgen en concrete stappen formuleren richting een eerlijk zekerheidsstelsel.

 • “Op financieel vlak is het voor mij als zzp’er moeilijk om te investeren in eigen ontwikkeling en verdieping in mijn vak. Ik kom in aanraking voor sociale huurwoningen, alleen de wachtrij is erg lang. Door het coronavirus ben ik 80% van mijn opdrachten kwijtgeraakt en ik weet niet hoe ik op korte termijn inkomsten kan genereren.”

  Mirjam van Duin

  Dansdocent, danseres, choreograaf – zzp’erExpertdeelnemer Nationale DenkTank 2020
 • “Door het niet opbouwen van pensioen moest ik terugvallen op alleen AOW, waarbij ik een grote inkomstenterugval kreeg”

  Voormalig ZZP'er

  Gepensioneerd
verzeker zzp

Impact

Een vijfde van de zzp’ers, ongeveer 220.000 werkenden, heeft een te kleine buffer om meer dan drie maanden zonder opdrachten door te kunnen komen (H. Ven et al., 2020). Er wordt wel gewerkt aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. De discussie over werkloosheid bij zzp’ers staat echter nog in haar kinderschoenen. Met dit voorstel veranderen wij dit. Ons beleidsvoorstel zorgt ervoor dat deze groep tijdelijk verlies van inkomsten kan overbruggen en dat de rechten van alle werkenden in Nederland gelijk worden getrokken.

verzeker zzp

Toekomstperspectief

Tim staart ontevreden naar zijn computerscherm. Hij heeft nog steeds geen mail terug van een mogelijke opdrachtgever. Tim is werkzaam als freelance geluidstechnicus. Door een tegenvallende economie blijven de opdrachten echter uit. Hij heeft een paar maanden op zijn buffer kunnen overleven, maar nu begint het financieel toch lastiger te worden. Mocht het zover komen, dan zou hij altijd nog zijn huis kunnen verkopen. Maar aangezien hij kinderen heeft, doet hij dat liever niet.

Gelukkig is twee jaar geleden een wet aangenomen die een inkomensgarantie biedt aan zzp’ers die tijdelijk werkloos zijn. Net als alle zzp’ers is hij verzekerd tegen een inkomensterugval. In plaats van dat Tim zijn hele vermogen moet opeten voordat hij steun kan ontvangen van de overheid, doet hij een aanvraag bij de gemeente voor een tijdelijke overbruggingsregeling. Op deze manier kan hij zijn gezin blijven onderhouden.

verzeker zzp

Gezocht

 • Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties, politici en zzp-belangenorganisaties om samen dit beleidsvoorstel uit werken en te verspreiden.

“Er wordt wel gewerkt aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. De discussie over werkloosheid bij zzp’ers staat echter nog in haar kinderschoenen."

Christien van der Harst, deelnemer NDT'20
verzeker zzp

Contactpersonen

Christien is een scriptie verwijderd van het afronden van de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zodoende voorziet zij de DenkTank al vanaf het begin van een historisch perspectief dat juist niet saai en stoffig is, maar rocking en relevant. Met haar frisse blik en energieke manier van werken hoopt zij de DenkTank te helpen in de zoektocht naar een aantal gebalanceerde oplossingen. Sam Bogerd heeft naast een Master in Public Administration en een traineeship bij de Europese Unie ook nog actieve rol bij een politieke partij en politieke jongerenorganisatie. Toch is Sam niet het stereotype ambtenaar: hij luistert goed en brengt pas na uitgebreid wikken en wegen zijn scherpe inzichten in de groep. Dit inhoudelijk leiderschap is ontzettend waardevol voor NDT’20 en ver daarbuiten.

Christien van der Harst
c.vanderharst@nationale-denktank.nl
Sam Bogerd
s.bogerd@nationale-denktank.nl
verzeker zzp

Bronnen

 1. Ven, H. et al. (2020); Iedere vijfde zzp’er schatte buffer voor de coronacrisis al in als onvoldoende, ESB.
 2. CBS (2020); Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, cbs.nl.
 3. Rijksoverheid (2020); Vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, rijksoverheid.nl.
 4. Wolters, S. (2020); ZZP’ers lopen de deur plat bij net opgerichte noodloketten, Algemeen Dagblad.

FIKA

FIKA

Aanleiding

Thuiswerkers met een middeninkomen ervaren minder vaak dan hoge inkomens goede ondersteuning van hun werkgever om thuis te werken: slechts 40% voelt zich goed ondersteund, terwijl dit bij hoge inkomens 60% is (KiM, 2020). Toch moeten door de coronacrisis ruim 1 miljoen mensen in de middengroep zo veel mogelijk thuiswerken (NDT20) en zijn er organisaties die een vorm van thuiswerken ook na de coronacrisis willen behouden (NOS, 2020; KiM 2020).

Uit gesprekken blijkt dat het contact tussen collega’s vooral functioneel is geworden en dat er een verminderde sociale cohesie en betrokkenheid is bij organisaties. Ook de middengroep die onderneemt in de horeca is economisch zwaar getroffen door de coronacrisis (CBS, 2020).

FIKA

Oplossing

FIKA is een tool die waardering op het werk waarborgt door pauzes te stimuleren tijdens het thuiswerken. De term ‘fika’ komt uit Zweden: fika is een sociaal koffiemoment met vrienden of collega’s. In bedrijven waar fika de norm is werken teams beter samen en zijn ze productiever!

Onze FIKA-tool stimuleert pauzes met FIKA-credits en herinneringen voor pauzes. De credits kan de werknemer uitgeven bij lokale horeca voor koffie of thee. Tijdens de pauze worden werknemers aangemoedigd om spontaan (telefonisch) contact op te nemen met een collega. FIKA handelt tussen de werkgever en lokale ondernemingen, waarbij de werkgever maandelijks credits koopt bij FIKA en de lokale ondernemingen de kosten factureert aan FIKA. FIKA verdient aan servicekosten bovenop de afgenomen credits door de werkgever. De waarde die FIKA levert aan de werkgever is een betrokken, gezonde en gemotiveerde thuiswerker.

  FIKA

  Impact

  FIKA kan potentieel 1 miljoen mensen in de middengroep die moeten thuiswerken door de coronacrisis ondersteunen en waarderen. Dit is 20% van de totale midden beroepsgroep. Aangezien thuiswerken voor veel organisaties vanzelfsprekend zal zijn, is dit ook ná de coronacrisis een mooie manier voor werkgevers om hun waardering te laten zien. Tenslotte steunt FIKA de zwaar getroffen lokale horeca: ruim 60.000 midden en kleine horecaondernemingen kunnen worden voorzien van extra omzet (CBS, 2020).

  FIKA

  Toekomstperspectief

  Danny en Erik zijn collega administratief medewerkers en werken nu 3 dagen per week thuis. Toch blijven zij betrokken bij hun organisatie dankzij de FIKA-tool. Maandelijks krijgen zij FIKA-credits van hun werkgever om een koffietje te halen bij een lokale horecaonderneming. Danny krijgt tijdens het thuiswerken een melding van FIKA: tijd voor een FIKA-pauze! Terwijl hij op pad gaat voor zijn FIKA, wordt hij tijdens het wandelen telefonisch gekoppeld aan Erik die ook pauze houdt. Laagdrempelig en gezellig kletsen ze bij. Eenmaal aangekomen bij een lokale horecaonderneming steunen Erik en Danny ook nog eens de middenstand door hun credit uit te geven. Ze worden op deze manier ondersteund in een gezonde thuiswerkdag met pauzes en krijgen een blijk van waardering van hun werkgever: even bijkomen met een heerlijke koffiepauze. Gemotiveerd kunnen ze thuis weer aan de slag!

  FIKA

  Gezocht

  • Werkgevers en lokale ondernemingen die mee willen doen aan pilots en investeerders voor de ontwikkeling van een digitale tool.

  "Dit is een echte Nationale DenkTank oplossing, omdat wij impact maken daar waar het nog niet gemaakt is, voor de thuiswerkende middengroep."

  Djuanti Tamsma (deelnemer NDT'20)
  FIKA

  Contactpersonen

  Djuanti is master studente financieel recht en politieke en economische filosofie. Deze combinatie geeft weer hoe het belang van het abstracte grote geheel invulling kan krijgen in de scherpe praktische realiteit. Menselijke waardigheid binnen een soms onpersoonlijke wereld bewaken staat bovenaan haar prioriteitenlijst. Marloes doet de Nationale DenkTank om veel persoonlijke ontwikkeling door te maken, maatschappelijke impact te leveren, en om haar netwerk te verbreden. Na haar master Economie wil ze zich oriënteren op mogelijke carrièremogelijkheden.

  FIKA

  Bronnen

  1. CBS (2020); Feiten en cijfers over de horeca, https://www.cbs.nl/nl-nl/ achtergrond/2020/15/feiten-encijfers- over-de-horeca.
  2. KiM (2020); Thuiswerken en de coronacrisis, https://www.kimnet.nl/ publicaties/rapporten/2020/08/31/ thuiswerken-en-de-coronacrisis.
  3. NOS (2020); Veel thuiswerken is de nieuwe realiteit, zien de grootste werkgevers.
  4. CBS (2020); Ongekende omzetdaling horeca.

  De Niet Woningcorporatie

  De Niet Woningcorporatie

  Aanleiding

  Op dit moment is er een tekort van 100.000 woningen in het middenhuursegment (BZK, 2020). In de grote steden is dit een reden tot grote zorg omdat de stad steeds minder toegankelijk wordt voor de middengroep die zo belangrijk is voor het functioneren en leefbaar houden van deze steden. Het is op dit moment nagenoeg onmogelijk om een voor de middengroep betaalbare huurwoning te vinden in de grote steden. Deze groep valt net buiten de sociale sector, maar het gat tussen
  de sociale en de vrije sector is te groot: de gemiddelde huurprijs ligt in de sociale sector op €544 en in de vrije sector op €1141 (NVM & VGM NL, 2020). De woningcorporaties komen door de verhuurderheffing en wet- en regelgeving niet toe aan dit segment, gemeentes prioriteren middenhuur onvoldoende in hun bouwplannen en het financieringsmodel van beleggers zorgt ervoor dat woningen te snel uit het middenhuursegment verdwijnen waardoor het dweilen met de kraan open is.

  De Niet Woningcorporatie

  Oplossing

  De Niet Woningcorporatie is een stichting die een nieuw segment op de huurmarkt gaat introduceren: de coöperatieve sector. Deze stichting gaat wooncomplexen realiseren en vervolgens de woningen verhuren in het lage middensegment, met huren tussen de liberalisatiegrens en € 800.
  Het gaat om coöperatieve woonvormen waarbij een huurder kan kiezen om gewoon te huren of om te huren en deelnemer te worden van de stichting door zelf vermogen in te brengen. Daarnaast kan de huurder kiezen om een bepaalde verantwoordelijkheid in het beheer van het complex op zich te nemen. Naast het verbeteren van de betaalbaarheid draagt dit ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De coöperatieve structuur en de vastgelegde doelstelling van de stichting om de huren in het middensegment te houden, maakt het mogelijk om de financiering samen met de gemeente en de bank rond te krijgen.

  • “Ik constateer dat onze kinderen een alsmaar groter deel van hun netto maandelijks inkomen kwijt zijn aan wonen”.

   Leo Maas

   GepensioneerdExpertdeelnemer Nationale DenkTank 2020
  • “Het reduceren van de vaste lasten is maar beperkt mogelijk en kan nieuwe kwetsbaarheden veroorzaken” .
   Centraal Planbureau
  De Niet Woningcorporatie

  Impact

  De Niet Woningcorporatie maakt betaalbaar en prettig wonen weer normaal voor de middengroep, maakt de weg vrij voor coöperatieve woonvormen en overtuigt gemeentes en marktpartijen van de kansen die hier liggen om het woningtekort voor de middengroep echt aan te pakken.

  De Niet Woningcorporatie

  Toekomstperspectief

  Faiza heeft net de pabo afgerond en gaat aan de slag in Utrecht. Het is belangrijk dat zij woont in de buurt van waar zij werkt. Ze wil en kan echter nog niet de stap zetten om te kopen in Utrecht. Daarom zoekt zij een fijne huurwoning voor een betaalbare prijs, zodat zij niet de helft van haar inkomen kwijt is aan de huur en dus kan sparen voor een koophuis. Ze zou bovendien graag deel uitmaken van een gemeenschap met de medehuurders in haar buurt en willen bijdragen aan de kwaliteit van haar woning en directe leefomgeving. Het is daarom fijn dat het middenhuursegment een groot en stabiel deel van de vrije sector is dat wordt ingevuld door stichtingen die de stad leefbaar en toegankelijk houden voor de middengroep door betaalbaar en coöperatief wonen de norm te maken.

  De Niet Woningcorporatie

  Gezocht

  • Gemeentes die bereid zijn om zich hard te maken voor dit concept en de middengroep een eerlijke kans te geven op de woningmarkt.
  • Beleggers die willen meewerken aan deze maatschappelijke doelstelling.
  • Projectontwikkelaars om een concrete invulling te geven aan de inrichting van de wooncomplexen.

  "Op dit moment is er een tekort van 300.000 woningen in Nederland. En dit tekort is nog groter voor middengroep op zoek naar een huurhuis, voor deze mensen is er een erg gering aanbod. Dit heeft als gevolg dat middengroep uit hun stad of regio verhuizen. Maar dit zijn juist de mensen die een stad of regio leefbaar houden, denk aan de onderwijzers politieagenten en verpleegkundigen."

  Sebastian Lučić, deelnemer NDT'20
  De Niet Woningcorporatie

  Contactpersonen

  Olivier is na zijn studie natuurkunde aan de Universiteit Utrecht weer terug op aarde. Maar zijn eeuwige nieuwsgierigheid naar de achterliggende systemen is er nog steeds. Bij de Nationale DenkTank hoopt hij met vernieuwende ideeën te komen die Nederland een stukje mooier maken.⠀ Sebastian combineert een master Mathematics aan de Universiteit van Amsterdam met een Master Mathematical Sciences & Theoretical Physics – Universiteit Utrecht. Eerder rondde hij zijn bachelor natuurkunde af aan de Universiteit Leiden.

  Sebastian Lučić
  s.lucic@nationale-denktank.nl
  Olivier Kesber
  o.kesber@nationale-denktank.nl
  De Niet Woningcorporatie

  Bronnen

  1. Ministerie van BZK (2020); Staat van de Woningmarkt.
  2. NVM & VGM NL (2020); Cijfers Q3 2020 huurwoningen, https://www. nvm.nl/wonen/marktinformatie/ huurmarkt.

  MomentCheck

  MomentCheck

  Aanleiding

  We zien dat er weinig besef is van de noodzaak van buffers en dat er beperkte kennis en ondersteuning is als er financiële afwegingen moeten worden gemaakt. Met name tijdens belangrijke en vaak emotionele levensmomenten met financiële consequenties maken mensen snel financiële keuzes die ertoe kunnen leiden dat zij in financiële problemen raken. Vaak missen mensen in de middengroep het besef van hoe zij financieel gezond blijven op lange en korte termijn. 850.000 middengroep huishoudens hebben onvoldoende spaargeld achter de hand voor belangrijke levensmomenten (CBS, 2019; Nibud, 2017; NDT20). 25% van mbo-studenten van 18 jaar heeft momenteel betalingsachterstanden (Nibud, 2020). Daarnaast wordt er jaarlijks €900 miljoen uitgegeven aan de schuldhulpverlening in Nederland als gevolg van scheiden (Aarts et al., 2011; CBS, 2019; NDT20). We zien daardoor dat levensmomenten als 18 jaar worden of scheiden een grote impact kunnen hebben op de financiële toekomst van een persoon.

  MomentCheck

  Oplossing

  Wij van MomentCheck bieden een digitale tool die de financiële consequenties van belangrijke levensmomenten laat inzien en ondersteuning biedt over hoe men met die situaties kan omgaan. We bereiken onze doelgroep via gemeenten en gastlessen op mbo-instellingen. Hierdoor komt de middengroep in contact met ons tijdens een belangrijk levensmoment en kunnen we hen financieel voorbereiden op alle levensmomenten die nog moeten komen. Ze kunnen zelfstandig hun financiën makkelijk en overzichtelijk bijhouden en erover leren. MomentCheck is er dan ook om financiële problemen te voorkomen vanuit het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’.

  • “Individuele burgers worden aangespoord om meer dan voorheen zelf financiële verantwoordelijkheid voor eigen welzijn en toekomst te dragen.”

   De Nederlandse Bank zei het in 2006 al

  • "De buffer van een gemiddeld huishouden in de middengroep wordt kleiner, en financiële problemen liggen op de loer bij het pensioen. De financiële situatie van een huishouden in de middengroep kan door een plotse wijziging, zoals een echtscheiding, snel omslaan en problematisch worden."

   Deelnemers

   Nationale DenkTank 2020
  • “Door het niet opbouwen van pensioen moest ik terugvallen op alleen AOW, waarbij ik een grote inkomstenterugval kreeg”

   Voormalig ZZP'er

   Gepensioneerd
  MomentCheck

  Impact

  MomentCheck haalt financiële stress weg bij die belangrijke maar moeilijke
  levensmomenten en zorgt ervoor dat mensen in de middengroep voldoende
  ondersteund worden bij het zelfstandig maken van financiële keuzes. Het uiteindelijke doel is dat niemand meer in de schuldhulpverlening komt.

  MomentCheck

  Toekomstperspectief

  Maaike is 18 geworden en volgt nu een opleiding Verpleegkunde op het ROC. Voorheen werd alles geregeld en betaald door haar ouders, maar nu ze 18 is moet zij alles zelf regelen. Maaike ziet echter te veel dingen op haar afkomen: zorgverzekering, studiekosten en abonnementskosten. Ze heeft twee maanden geleden een gastles gekregen over het regelen van financiële zaken en weet  MomentCheck te vinden. MomentCheck biedt Maaike ondersteuning hoe en welke financiële zaken zij allemaal zelf moet gaan regelen na haar 18e. Daarnaast wordt er gecheckt hoe de financiële situatie van Maaike nu is en welke uitgaven haar te wachten staan. Als MomentCheck ziet dat Maaike in financiële problemen kan komen, dan wordt er ondersteuning geboden om dit te voorkomen. MomentCheck biedt structurele ondersteuning en ze kan hier vrijblijvend gebruik van maken, ook later tijdens andere belangrijke levensmomenten, zoals trouwen, kinderen krijgen en scheiden.

  MomentCheck

  Gezocht

  • IT-partners die samen met ons de digitale tool verder gaan ontwikkelen.
  • Funding voor de oprichting van de stichting.
  • Ervaringsdeskundigen: mensen die ervaring hebben gehad met financiële problemen en eruit zijn gekomen.

  "We geven mensen tools om meer financieel zelfredzaam te worden."

  Tim Brinkman
  MomentCheck

  Contactpersonen

  Tim heeft na zijn bachelor Technology and Liberal Arts & Sciences aan de Universiteit Twente Data Science gestudeerd aan de Royal Institute of Technology Stockholm en Politecnico di Milano via het EIT Digital master programma. Naast zijn studie houdt hij zich bezig met start-ups, hackathons en politiek. Samet is een nieuwsgierige jongen die veel interesses en drijfveren heeft. Een daarvan is maatschappelijk betrokken zijn. Zo heeft Samet een weekendschool (NxtGen+) opgericht waar kinderen leren programmeren. Naast zijn studies Business Information Management & Supply Chain Management heeft Samet gewerkt in de consultancy (PwC). Nu wilt Samet tijdens de DenkTank een grotere groep Nederlanders helpen door het gat te vullen tussen de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven.

  Samet Özcan
  s.ozcan@nationale-denktank.nl
  Tim Brinkman
  t.brinkman@nationale-denktank.nl
  MomentCheck

  Bronnen

  1. Nibud (2017); 2,5 miljoen huishoudens hebben te weinig geld achter de hand.
  2. Nibud (2020); Jongeren en schulden.
  3. Aarts, L. et al. (2011); Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Kosten en baten van schuldhulpverlening.
  4. CBS (2019); Statline: Huwelijksontbindingen; door echtscheidingen en door overlijden.
  5. CBS (2019); StatLine: Aantallen huishoudens per inkomensklasse van het bruto huishoudinkomen.

  De Nieuwe Polder

  De Nieuwe Polder

  Aanleiding

  De middengroep ervaart steeds vaker een gevoel van onmacht of wantrouwen richting overheid en medeburgers. Tegelijkertijd wordt de middengroep steeds minder gerepresenteerd door de overheid, diens ambtenaren en politici: het aantal middelbaar opgeleiden onder overheidsambtenaren is sinds 2003 zelfs met 26% gedaald (CBS, 2020). De middengroep voelt zich niet gehoord door de overheid. Initiatieven om burgers (en de middengroep) meer zeggenschap te geven bestaan, maar deze zijn nog geen structureel onderdeel van onze maatschappij en geven vaak weinig ruimte tot echte inspraak. Ook ontbreekt bij deze initiatieven vaak een combinatie van  instrumenten om de input van de burger erin te betrekken, waardoor niet alle groepen burgers zich aangesproken en gehoord voelen (NDT’20 analyserapport).

  De Nieuwe Polder

  Oplossing

  De Nieuwe Polder streeft naar het normaliseren van inspraak en invloed voor burgers. Door verschillende externe partners op het gebied van burgerparticipatie en burgerinitiatieven samen te laten werken, zorgen wij ervoor dat onze visie breed gedragen en uitgedragen wordt. Door tegelijk ook onderdeel te zijn van de organisatie van een participatie-initiatief kunnen wij onze visie toepassen en het project als voorbeeld laten dienen. Ook onderzoeken we wat er nodig is voor het normaliseren van zeggenschap en hoe daarbij alle groepen, dus ook de middengroep, betrokken kunnen worden. Daarvoor is één specifiek instrument niet voldoende en dient een combinatie van instrumenten naast elkaar ingezet te worden.

  • “Inspraak en burgerparticipatie wordt gezien als een sluitpost en mensen voelen dit. Het probleem is dat mensen hierdoor het gevoel krijgen dat er niets gedaan wordt met hun stem.”

   dr. Eva Rovers

   Biograaf & cultuurhistoricus
  De Nieuwe Polder

  Impact

  De Nieuwe Polder dicht de kloof tussen burgers en bestuurders. Het zorgt ervoor dat burgers samenkomen, samen nadenken en samen beslissen over wat er moet gebeuren. Dit leidt niet alleen tot meer contact tussen burger en bestuurder, maar ook tussen burgers onderling. Door bijvoorbeeld via een burgerraad de verbinding op te zoeken, zullen gevoelens van onmacht en wantrouwen afnemen en zal juist een gevoel van algehele cohesie toenemen.

  De Nieuwe Polder

  Toekomstperspectief

  Het is januari 2030, wat betekent dat er binnenkort weer een nieuw traject start vanuit De Nieuwe Polder. Elk half jaar draagt de overheid een thema aan waar alle burgers over mee kunnen denken. Voor burgers is het de normaalste zaak van de wereld om hieraan deel te nemen en hun stem te laten horen. Zo ook voor Noah. Hij is vooral enthousiast over de verschillende mogelijkheden om deel te nemen. Vorig jaar wilde Noah in alle rust deelnemen, vandaar dat hij er toen voor koos om virtueel en individueel vanuit huis mee te doen. Dit jaar wil hij juist het gesprek aangaan, daarom neemt hij nu deel aan een dialoog-avond. De overheid is benieuwd naar de input van Noah en de andere burgers, en neemt de uitkomsten van De Nieuwe Polder trajecten erg serieus. Dit om een breed gedragen en afgewogen keuze te kunnen maken.

  De Nieuwe Polder

  Gezocht

  • Organisaties, bestuurders, journalisten en andere geïnteresseerden die (samen met ons) deze visie in de wereld willen zetten. Zowel het verspreiden als het uitvoeren van deze visie. Dit om op verschillende manieren bij te dragen aan een cultuur waarin burger en bestuurder meer in contact staan met elkaar en ‘samenspraak’ te normaliseren.

  "Het wordt tijd dat we een stevige brug gaan bouwen tussen de overheid en haar burgers."

  Linda Torn
  De Nieuwe Polder

  Contactpersonen

  Linda is master student econometrie aan Tilburg University en is fan van inzichtelijke analyses en statistieken. Midden in haar master besloot ze de uitdaging van de DenkTank aan te gaan. Ze vindt het belangrijk om in de cijfers en statistiek de menselijke component niet uit het oog te verliezen. Komende maanden hoopt ze met haar theoretische kennis tot concrete oplossingen te komen. Linde heeft haar bachelor in filosofie, economie en politicologie afgerond aan de Erasmus University Rotterdam, ze werkt hard en heeft een oog voor detail. Ze is kalm maar altijd scherp in haar analyses en is niet bang om te zeggen waar je argumentatie de mist in gaat. Linde zet zich ook hard in voor het betrekken van de doelgroep bij de DenkTank, ze praat niet alleen over de middengroepen, maar ook altijd met hen. Schoutje is afgestudeerd in praktische filosofie en strategische vraagstukken omtrent oorlog en vrede. Zij houdt ervan om in de grote abstracte vraagstukken op zoek te gaan naar het menselijke en het concrete. Vanuit haar nieuwsgierigheid stelt zij veel vragen en hoort zij graag over mensen hun ervaringen en waarnemingen. Zij is altijd op zoek naar de verbindende factoren en slaat graag bruggen tussen verschillende groepen mensen.

  Linda Torn
  l.torn@nationale-denktank.nl
  Linde van Noord
  l.vannoord@nationale-denktank.nl
  Schoutje Schouten
  s.schouten@nationale-denktank.nl
  De Nieuwe Polder

  Bronnen

  1. CBS (2020); StatLine: Werkzame beroepsbevolking en beroep.

  mbo talent track

  mbo talent track

  Aanleiding

  Terwijl wo’ers heel veel mogelijkheden hebben om zich buiten het curriculum te ontwikkelen en te profileren, is dit voor veel mbo’ers beperkt. Zo krijgen zij minder de kans om aan hun netwerk, sociale vaardigheden en algemene vaardigheden te werken zoals ondernemendheid, organiseren en zelfreflectie. Bovendien voelen zij dit verschil: zijn zij al deze kansen niet waard? Mbo-instellingen kampen met het lage imago van het mbo in de maatschappij en zouden graag meer verbinding houden met alumni die als rolmodellen kunnen functioneren voor hun huidige studenten.

  mbo talent track

  Oplossing

  De MBO Talent Track is een jaarlijks (opleidings)traject waarin iedere mbo’er de kans moet krijgen om zich te ontpoppen tot toptalent voor het Nederlandse vakmanschap. Binnen het traject leren ze van succesvolle rolmodellen uit de middengroep, interessante bedrijven en de beste trainers. Zo werken ze aan hun vakkennis, hun algemene skills, leven lang leren strategieën en bouwen ze een netwerk op. Ze komen goed beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt – klaar voor hun toekomst. Bovendien worden ze onderdeel van een alumni-netwerk, waardoor ze kansen kunnen blijven  benutten en iets terug kunnen geven aan volgende generaties. Lees verder op de website van MBO Talent Track.

  • “Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult in zijn of haar leven, moeten werkenden goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen.”
   Sociaal en Cultureel Planbureau
  mbo talent track

  Impact

  Hoewel het initiatief in 2021 klein zal beginnen, zal het snel groeien binnen meer vakgebieden, in meer regio’s en met een actief alumni-netwerk. We verwachten dat over vijf jaar ten minste 1000 mbo-studenten uit heel Nederland dit traject hebben doorlopen en met een certificaat hebben afgesloten. Uit dit certificaat blijkt dat zij zelfvertrouwen en de juiste vaardigheden hebben om als slimste handen hun bijdrage te kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving en zich hun leven lang te blijven ontwikkelen. Ten slotte zijn al deze alumni betrokken bij het traject om op hun beurt weer iets terug te geven aan volgende generaties.

  mbo talent track

  Toekomstperspectief

  Max (17) zit op het mbo waar hij een opleiding volgt om later als monteur aan de slag te kunnen gaan. De toekomstige werkgevers van Max zijn op zoek naar sterke vakmensen als Max, maar willen ook graag dat hun werknemers breder zijn ontwikkeld. Vaardigheden omtrent communicatie, teamwork en oplossingsgericht denken maken Max een aantrekkelijke werknemer en verhogen Max’ weerbaarheid op de arbeidsmarkt. Via de MBO Talent Track heeft Max de kans om deze vaardigheden eigen te maken. Samen met een groep andere mbo-studenten volgt hij een tweejarig traject waarin hij workshops volgt, aan coaching deelneemt en een sterk netwerk opbouwt. Deze investering geeft Max de skills en het vertrouwen in zijn eigen potentieel. Zo kan Max de hele wereld aan!

  mbo talent track

  Gezocht

  • Bedrijven die op zoek zijn naar talentvolle mbo-studenten en partner willen zijn van ons initiatief – in tijd of geld.
  • Mbo-instellingen die expertise willen delen over hoe we deze doelgroep het beste kunnen bedienen.

  "Iedereen heeft talent! Maar niet iedereen ontdekt ’t! De MBO Talent-track is de springplank naar succes voor alle MBO studenten!"

  Thijs de Sterke
  mbo talent track

  Contactpersonen

  Aldo is afgestudeerd filosoof en verbindt graag het menselijke met het theoretische. Hij rondde vorig jaar zijn master a aan de University of Cambridge en werkte een jaar in de culturele sector. Met zijn kritische achtergrond bevraagt hij aannames en pluist hij de diepere betekenissen uit voordat hij in januari 2021 met een PhD begint. Theresa is denker én doener. Voor haar PhD onderzoek over migratie in burgeroorlogen deed zij veldonderzoek in Sri Lanka en een enquête onder 1200 oorlogsvluchtelingen. Bij de DenkTank geniet Theresa vooral van de praktijk- en oplossingsgerichte manier van werken. In de toekomst wil zij doorgaan met maatschappelijk relevante vraagstukken kraken door scherpe analyses uit te voeren en met mensen die het raakt in contact te blijven staan. ⠀ Thijs heeft recent de master European Law aan de Universiteit Utrecht afgerond. Naast een brede interesse en goede dosis enthousiasme, brengt hij verschillende ervaringen uit stages mee naar de DenkTank vanuit de advocatuur en diplomatie. Concreet hoopt hij bij te dragen aan het perspectief van middengroepen om polarisatie in de samenleving tegen te gaan.⠀

  Aldo Kempen
  a.kempen@nationale-denktank.nl
  Thijs de Sterke
  t.desterke@nationale-denktank.nl
  Theresa Leimpek
  t.leimpek@nationale-denktank.nl
  mbo talent track

  Bronnen

  1. SCP (2019); Trends in Media:Tijd

  Zie je mij?

  Zie je mij?

  Aanleiding

  Het beroep van docent of politieagent bracht vroeger een zekere status met zich mee, het dwong respect en gezag af, evenredig aan het belang en de functie in de samenleving. Uit onze enquête is gebleken dat vooral de middengroepers het gevoel hebben dat hun beroep door de samenleving niet genoeg wordt gewaardeerd. Dit is ook terug te zien op de beroepsprestigeladder waar de posities van middenberoepen al jaren dalen.

  Dit terwijl deze beroepen essentieel zijn voor het functioneren van de Nederlandse samenleving. Het maatschappelijk belang van deze zogenaamde ‘cruciale’ beroepen werd extra duidelijk tijdens de eerste coronagolf in maart 2020. Een groot deel van de middengroepers moest de deur uit voor het werk en hield Nederland draaiende tijdens een ongekende crisis. Tijdens en na de eerste coronagolf leek het besef in te dalen dat deze mensen meer respect en waardering verdienen. Maar dit sentiment bleek slechts tijdelijk.

  Zie je mij?

  Oplossing

  We willen deze ambivalente houding in beeld brengen door middel van een documentaire, met daaromheen campagne elementen die de boodschap versterken. In de documentaire leert de kijker meerdere mensen kennen die een essentieel beroep uitoefenen. We volgen ze in hun werk en in hun privéleven, zodat de kijker zich beter kan verplaatsen in hun belevingswereld.

  De volgende vragen kunnen aan bod komen: Waarom voelen brandweermannen en -vrouwen dat een deel van de Nederlandse samenleving hun belangrijke bijdrage niet ziet? Hoe gaan verpleegsters om met de vervelende en gevaarlijke ervaringen op hun werk en wat heeft dit voor een effect op hun persoonlijk welzijn en hun privéleven? Wie is de politieagent eigenlijk na zijn diensttijd?

  • "Het gaat me niet eens om meer salaris, maar de samenleving ziet gewoon niet wat we doen voor Nederland."

   Chantal

   wijkverpleegkundige
  • "Mijn leerlingen krijgen het gevoel dat de maatschappij toch niet op ze zit te wachten. Alsof ze bij voorbaat al opgegeven zijn."

   Mariska

   MBO-docente
  Zie je mij?

  Impact

  Door de levens van mensen van cruciale beroepen expliciet in beeld te brengen willen wij hen een gezicht en een karakter geven, en daarmee meer menselijkheid. Meer respect en waardering vraagt om inlevingsvermogen van de ander, in dit geval de kijker, en daarmee zal het aanzien van deze groep toenemen.

  Zie je mij?

  Toekomstperspectief

  Politie-agente Sara (39) rijdt haar woonplaats binnen wanneer ze plots een melding binnenkrijgt: een ongeluk op de A27, waarbij meerdere voertuigen zijn betrokken. Aangekomen bij het ongeluk probeert Sara contact te maken met een inzittende. Een vrouw, toegesneld vanuit haar auto, zet haar gevarendriehoek neer zodat Sara veilig bij de gecrashte auto kan. Er vormt zich inmiddels een file op de andere rijbanen. De langsrijdende automobilisten kijken bewonderend hoe Sara een slachtoffer eerste hulp verleent. Ze wordt snel afgelost door haar collega’s van de avonddienst, zodat ze alsnog op tijd naar huis kan. De volgende ochtend staat haar dochtertje glunderend met de krant bij haar bed: ‘Mam, kijk! Je staat in de krant!’ Verrast pakt Sara de krant en laat haar ogen over de voorpagina glijden. Trots schuift ze aan tafel, waar haar man al klaar zit met het ontbijt.

  Zie je mij?

  Gezocht

  • Netwerk van documentairemakers/programma-ontwikkelaars voor het creëren van deze documentaire en platformen om dit uit te zenden.
  • Originele campagnemakers die weten hoe je een boodschap uit een
   documentaire verder kan versterken.

  "We komen op voor een grote groep mensen waarvan WIJ vinden dat Nederland ze belangrijker zou moeten vinden."

  Amna Mirza
  Zie je mij?

  Contactpersonen

  Amna is master studente international business aan de UvA en digital bussiness inovation aan de VU. Naast het studeren zet Amna zich graag in voor maatschappelijke projecten en is vooral bezig met het omarmen van nieuwe uitdagingen. Vlak voor de start van haar scriptie besloot Amna het roer om te gooien en deel te nemen aan de Nationale DenkTank. Met haar 22 jaar vol enthousiaste en levendige avonturen achter de rug start Amna aan deze nieuwe uitdaging.⠀ Salo is onlangs gepromoveerd als onderzoeker op het Nederlands Kanker Instituut. Kritisch, pragmatisch en doelgericht wil hij zijn wetenschappelijke vaardigheden inzetten voor de maatschappij. Hij is geïnteresseerd in hoe je snel tot onverwachte en out-of-the-box ideeën komt. Gewapend met deze kennis wil hij biomedisch (kanker)onderzoek op andere manier benaderen dan klassiek wordt gedaan in de academische wereld.

  Amna Mirza
  a.mirza@nationale-denktank.nl
  Salo Ooft
  s.ooft@nationale-denktank.nl
  Zie je mij?

  Bronnen

   ZelfstandigBerekend

   ZelfstandigBerekend

   Aanleiding

   Nederland kent 1,1 miljoen zzp’ers (CBS, 2019) en daar komen jaarlijks zo’n 85.000 zelfstandigen bij (expertinterview NDT’20). Zzp’ers willen én krijgen veel eigen verantwoordelijkheid betreffende hun werk en financiën. Tegelijk blijkt uit onze analyse dat vooral zzp’ers met een middenberoep hun financiën onvoldoende hebben geregeld, mede door een gebrek aan kennis en kunde. Ook wordt het zzp-schap soms gekozen vanwege financiële motieven; men denkt er financieel op vooruit te gaan maar vergeet bepaalde zaken goed te regelen, zoals pensioen en arbeidsongeschiktheid, waardoor men er uiteindelijk op achteruit gaat.

   ZelfstandigBerekend

   Oplossing

   ZelfstandigBerekend is een gratis rekentool voor aankomende zzp’ers die een verstandig uurtarief berekent voor een gelijkwaardige financiële situatie ten opzichte van loondienst. De tool maakt inzichtelijk welke zekerheden de zzp’er van zijn uurtarief moet betalen. ZelfstandigBerekend is onderscheidend door zaken standaard toe te voegen aan de berekening die vaak door zzp’ers vergeten worden, zoals het gemiddeld aantal vakantiedagen en gemiddeld aantal non-declarabele uren. Ook geeft de tool een indicatie welk bedrag verstandig is om maandelijks te reserveren voor buffers, verzekeringen en pensioen. Naast de gebruiksvriendelijkheid vergroot het de bewustwording over hoe je een financieel gezonde ondernemer bent.

    ZelfstandigBerekend

    Impact

    ZelfstandigBerekend geeft houvast aan startende zzp’ers. De tool laat in een oogopslag zien welk uurloon moet worden gevraagd om financieel op hetzelfde niveau te blijven ten opzichte van een vast dienstverband. Ook wordt op een gebruikersvriendelijke manier inzicht gegeven in wat er moet worden geregeld, en hoeveel daaraan zou moeten worden besteed. Dit geeft zzp’ers rust en overzicht. Daarnaast heeft de tool als bijkomend effect dat het niet alleen voor de zzp’er, maar ook voor de opdrachtgever in kaart brengt wat iemand daadwerkelijk verdient aan het uurloon wat wordt gevraagd. Dit maakt de positie van beide partijen aan de onderhandelingstafel eerlijker en gelijkwaardiger. ZelfstandigBerekend gaat zorgen voor een groter aantal financieel gezonde zzp’ers.

    ZelfstandigBerekend

    Toekomstperspectief

    Mo (36) bouwt aan Nederland. Hij werkt als timmerman in loondienst op allerlei bouw- en onderhoudsprojecten. Alhoewel Mo zijn werk leuk vindt, zou hij meer willen verdienen. Op aanraden van zijn werkgever gaat Mo verder als zzp’er. Mo moet als zelfstandige ineens heel veel dingen zelf regelen en bepalen, zoals zijn uurtarief. Om hem hiermee te helpen, bezoekt Mo de online rekentool ZelfstandigBerekend. Deze tool berekent voor Mo een verstandig uurtarief aan de hand van zijn huidige inkomen en bijbehorende zekerheden. Daarnaast krijgt hij via de tool zicht op wat hij als zzp’er allemaal zelf moet regelen op financieel vlak en welke bedragen hij hiervoor moet reserveren. Door ZelfstandigBerekend te gebruiken, wordt de keuze om zzp’er te worden voor Mo een weloverwogen keuze. Zo blijft Mo, ook als zzp’er, financieel gezond!

    ZelfstandigBerekend

    Gezocht

    • (Startende) zzp’ers, boekhouders, fiscalisten en andere experts die mee willen denken met een eenvoudig, gevalideerd en gebruiksvriendelijk ontwerp.
    • Partijen die ernaar streven dat alle zzp’ers goed geïnformeerd en financieel gezond starten.
    • Partners binnen de financiële dienstverlening die meedenken over de ontwikkeling van de tool en deze kunnen aanbieden op een platform met een groot bereik in de doelgroep.

    We zien dat het voor veel startende ZZP'ers lastig is om goed inzicht te krijgen in wat je moet regelen en welk uurtarief je moeten vragen om financieel gezond te blijven."

    Godelieve Verburg
    ZelfstandigBerekend

    Contactpersonen

    Bjarny is master student Organisaties, Verandering & Management aan de Universiteit Utrecht en is altijd op zoek naar hoe het beter kan. Zij draait warm voor vraagstukken met een maatschappelijk belang waarin de mens centraal staat. Ook wil ze meer ervaring opdoen om buiten de lijntjes van het academisch te denken te kleuren om tot concrete en impactvolle oplossingen te komen. Godelieve is bijna klaar met haar master Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Ze neemt een flinke dosis organisatorisch talent, een kritische blik en probleemoplossend vermogen mee die ze onder meer heeft ontwikkeld als voorzitter van de Veerstichting. Binnen het multidisciplinaire team van de DenkTank hoopt ze nieuwe inzichten te verkrijgen die bijdragen aan het creëren van gelijke kansen voor alle Nederlanders. Floris is een enthousiaste, nieuwsgierige, gedreven en pas afgestudeerde natuurkundige van de TU Delft. Tijdens zijn studie vond hij het geweldig om de grenzen van het weten te verleggen door te werken aan de kwantumcomputer. Nu zoekt hij de verbreding op en wil hij actief de samenwerking aangaan met mensen met verschillende perspectieven.

    Bjarny van der Linden
    b.vanderlinden@nationale-denktank.nl
    Godelieve Verburg
    g.verburg@nationale-denktank.nl
    Floris van der Gronden
    f.vandergronden@nationale-denktank.nl
    ZelfstandigBerekend

    Bronnen

    1. CBS (2019); Statline: Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring.